• kontakt@diamentum.clinic / +48 504 453 229

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych Diamentum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jordanowskiej 8, wypełniając obowiązek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, zwanych dalej RODO, informuje, iż dane zawarte w niniejszej karcie są zbierane i przetwarzane w celu rejestracji i świadczenia usług medycznych.

Zgodnie z  RODO, oświadczam, iż

  • wyrażam dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w celu rejestracji i świadczenia usług medycznych przez Diamentum Sp. z o.o.
  • wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu /smsów/ informacji dot. planowanych wizyt lekarskich,  badaniach i zabiegach w celu komunikacji i korzystania z usług medycznych,

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i świadczenia usług medycznych, usługi te nie będą mogły być wykonane.

Oświadczam, iż:

  • wyrażam dobrowolna zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w postaci: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu i adresu mailowego, na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu /smsów/, w tym oferowania i sprzedaży usług.
  • moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zgoda jest dla mnie wyraźna i zrozumiała oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej zmiany. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz, że dane te nie będą udostępniane.
  • zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną Diamentum Sp. z o.o.