Wilczek2

Wilczek2

Wilczek2 150 150 Diamentum

Pan Doktor zbadał mnie, postawił diagnozę, zaplanował ćwiczenia i przepisał suplementy diety, wyczerpująco komentując każdy z kroków. Uwaga i przyjazny stosunek do pacjenta budzą uznanie i budują zaufanie do zaleceń.