Wilczek4

Wilczek4

Wilczek4 150 150 Diamentum

Pan Doktor podchodzi do pacjenta holistycznie, nie skupia się na problemie jednego pochodzenia, lecz ukierunkowuje na działania dla całego organizmu. Zalecił ćwiczenia i suplementację, ruch wiadomo jest bardzo ważny dla sprawnego działania całego organizmu. Na efekty suplementacji trzeba będzie poczekać kilka miesięcy.