Życie bez bólu – tłuszcz w walce ze zwyrodnieniem stawów

Życie bez bólu – tłuszcz w walce ze zwyrodnieniem stawów 6016 4016 Diamentum
DAGMARA SZEWCZYK

Odkrycie komórek macierzystych w ludzkiej tkance tłuszczowej kilka lat temu przyspieszyło rozwój nowych możliwości medycyny regeneracyjnej. Dało nadzieję na odkrycie nowych opcji leczenia przewlekłych i poważnych chorób, takich jak atak serca i cukrzyca oraz poprawy gojenia się kości, stawów i ran.

Osteoartroza to choroba stawów, głównie kolan i bioder. Może zaatakować również stawy stóp, palce u nóg, rąk, nadgarstki, ramiona i kręgosłup. W osteoartrozie chrząstka stawów jest zużyta, a w końcowych stadiach choroby – całkowicie zniszczona. Sąsiadujące ze sobą kości zostają odsłonięte i ocierają się o siebie, powodując ból i ograniczając ruch. W dłuższym okresie czasu uszkodzona chrząstka prowadzi do uszkodzenia sąsiadujących ze sobą kości, torebek i więzadeł czy mięśni.

Choroba osób starszych i sportowców

Osteoartroza postępuje przez wiele lat i charakteryzuje się naprzemiennymi fazami zapalnymi wolnymi od bólu i bolesnymi. W późnym stadium choroby uszkodzenie stawu jest na tyle zaawansowane, że nieustający ból i ograniczona ruchomość negatywnie wpływają na codzienne czynności, pogarszając jakość życia osób dotkniętych chorobą zwyrodnieniową stawów. Osteoartroza występuje szczególnie w podeszłym wieku, jednak na zaburzenia spowodowane degeneracją stawów cierpią również sportowcy i osoby często uprawiające sport. Częstotliwość tej choroby degeneracyjnej wzrasta wraz w wiekiem – cierpi na nią połowa kobiet i jedna trzecia mężczyzn w wieku 60+.

 


Uszkodzenie chrząstki jako początkowy punkt osteoartrozy dzieli się na cztery stadia:

Stadium 1

Uszkodzenie chrząstki jest łagodne. Powierzchnia górnej warstwy chrząstki jest wytarta.

Stadium 2

Górna warstwa chrząstki ma tylko połowę swojej grubości i jest wytarta. Występują w niej szczeliny, a na powierzchni widoczne jest rozległe wytarcie.

Stadium 3

Uszkodzenie sięga głębiej, aż do kości. Chrząstka jest mocno wytarta.

Stadium 4

Chrząstka jest całkowicie zniszczona. Kości są odsłonięte i ocierają się o siebie.

Nowatorska terapia komórkami macierzystymi

Nowa metoda leczenia osteoartrozy to leczenie tzw. mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pobranymi z tkanki tłuszczowej pacjenta. Komórki te mogą rozwinąć się, tworząc kość, chrząstkę, więzadła i ścięgna.
W trakcie zabiegu lekarz pobiera mezenchymalne komórki macierzyste, np. z tkanki tłuszczowej brzucha pacjenta. Czysta tkanka tłuszczowa zawiera około 500 do 1000 razy więcej mezenchymalnych komórek macierzystych niż szpik kostny, a w przeciwieństwie do komórek macierzystych szpiku kostnego, występuje w organizmie w dużych stężeniach, nawet w podeszłym wieku. Ponadto tkanka tłuszczowa zawiera specyficzne populacje komórek, które tłumią reakcje zapalne, a tym samym przyczyniają się do dodatkowej regeneracji.


STUDY CASE

Opis przypadku: Osteoartroza kolana u 49-letniego pacjenta

Przed leczeniem
Stadium osteoartrozy II-III OA (KLG)

14 miesięcy po zabiegu
Regeneracja chrząstki

Dzięki uprzejmości profesora Jaroslava Micháleka

Poprawa jakości życia QGRAFT – DRUGIE ŻYCIE TWOICH STAWÓW

Qgraft Controller jest światowa nowością i przełomem w medycynie regeneracyjnej. To pierwsze urządzenie All-in-One w systemie zamkniętym wykorzystujące pobieranie tkanki tłuszczowej w technice WAL (water assisted liposuction) oraz separacje automatyczną komórek macierzystych z wykorzystaniem opatentowanego enzymu o nazwie Humanaza oraz filtra radialnego do separacji komórek SVF.
Liposukcja strumieniem wodnym (BodyJet EVO) jest łagodną metodą pobierania tkanki tłuszczowej przy użyciu wąskiego strumienia wodnego zapewnia bardzo wysoką jakość tłuszczu z najwyższą możliwą żywotnością komórek macierzystych. Komórki macierzyste mogą być otrzymywane z tkanki tłuszczowej już w trakcie zabiegu chirurgicznego, a następnie są wszczepiane bezpośrednio do uszkodzonego stawu pacjenta. Endogenne komórki macierzyste przerywają kaskadę zapalną, w związku z czym pacjenci bezpośrednio po zastosowaniu leczenia odczuwają znaczne zmniejszenie bólu. Robienie zakupów, wchodzenie po schodach czy inne wcześniej bolesne ruchy są ponownie łatwiejsze, co prowadzi do poprawy ruchomości oraz jakości życia.

Bez względu na wiek

Leczenie to można stosować u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych i dla dowolnego stawu, a w razie potrzeby nawet wielokrotnie. W jednym zabiegu można poddać leczeniu wiele stawów. Zabieg przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych, bez znieczulenia ogólnego.
Korzyści z zastosowania komórek macierzystych pozyskanych przy zastosowaniu urządzenia BodyJet Qgraft (czysty materiał, duża żywotność komórek, możliwość ich namnażania) w celu regeneracji odbudowy uszkodzonych części chrzęstnych stawów to metoda alternatywna do zabiegów endoprotetycznych, które wymagają dużej ingerencji chirurgicznej oraz długiego okresu rekonwalescencji. Dodatkowo ich skuteczność nie jest stuprocentowa, gdyż zależy od zastosowanego implantu oraz jakości jego zamocowania do kości. Aby zabieg był tez skuteczny wymagana jest długa i intensywna rehabilitacja, co podobnie jak sam zabieg wymaga długiego oczezkiwania w przypadku gdy wykonujemy je w ramach refundacji w publicznej służbie zdrowia. Dzięki zabiegowi z wykorzystaniem tłuszczowych komórek mezenchymalnych przy zastosowaniu urządzenia BodyJet Qgraft następuje regeneracja mięśni i ścięgien wcześniej uszkodzonych, zerwanych w wyniku urazów. To idealne przygotowanie dla osób czynnie uprawiających sporty, szczególnie bieganie i sportów obciążających stawy (skokowy, kolana, bark, łokieć).


Dagmara Szewczyk